Музеи Азербайджана

close

"" adlı müsabiqə

Müsabiqə şərtləri

“İlin fəsilləri” xalçası

Azərbaycan. XIX əsrin II yarısı Xov, arğac: yun, əriş: pambıq, texnikası: simmetrik. 390x270 sm. Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi.

Mirzə Qədim İrəvani. “Qacar şahzadəsi Məh Tələt xanım”

Azərbaycan. XIX əsrin ortaları Materialı: kağız; texnikası: sulu boya. 32x23,5 sm. Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi.

Tahir Salahov. “Bəşəriyyət naminə”

1961-ci il Materialı: kətan, texnikası: yağlı boya. Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi.

Səttar Bəhlulzadə. “Xəzərdə axşam”

1959-cu il Materialı: kətan, texnikası: yağlı boya. Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi.

Ələkbər Rzaquliyev. “Guləş”

“Köhnə Bakı” silsiləsindən.1965-ci il Material: kağız, texnikası: linoqravyura. Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi.

Tahir Salahov. “Naməlum əsgər”

1969 Materialı: kətan, texnika: yağlı boya. 160x193 sm. Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi.

Döyüşçünün zirehli hərb geyimi

Azərbaycan. XVIII əsr. Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi

Toğrul Nərimanbəyov. “Göyçay bağları”

1965-ci il Materialı: kətan, texnikası: yağlı boya. 150x150 sm. Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi.

Miniatür “Əyləşmiş musiqiçi oğlan”

Azərbaycan. Naməlum rəssam. XVIII əsr Kağız, tempera 12,5 x 7,3. Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi.

Bədii kaşı

Azərbaycan. XVIII əsrin sonu-XX əsrin əvvəli Materialı: saxsı, texnikası: qabarıq, şir, naxış. 41x36x2,5 sm. Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi.

Xalça “Cəyirli”

Şirvan, Azərbaycan. XIX əsrin əvvəli. Əriş, arğac, xov – yun. 122x161 sm. Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi.

Baş bəzəyi

Azərbaycan. XIX əsr. Gümüş. Basma qəlib, qavərzə, qızıl suyuna çəkilmiş. H – 28 sm. Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi.

Mücrü

Azərbaycan. XX əsr. Gümüş. Mina. 14,5x20 sm. Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi.

Toğrul Nərimanbəyov. “Muğam üçlüyü”

Materialı: kətan, texnikası: yağlı boya. Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi.