Museums of Azerbaijan

close

"" adlı müsabiqə

Müsabiqə şərtləri

Süjetli xalça “Leyli və Məcnun”

Azərbaycan. Hicri 1033-cu il/1896-cı il. Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi.

“Bəhram yeddi gözəlin portretlərinə baxır”. Nizami Gəncəvinin "Yeddi gözəl" poemasına illüstrasiya

Azərbaycan, 1979-80-cı illər. Rəssam: Mikayıl Abdullayev. Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi.

Nizami Gəncəvinin "Yeddi gözəl" poemasına illüstrasiya

Rəssam: Əzim Əzimzadə. Azərbaycan, 1934-cü il. Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi.

Nizami Gəncəvinin "Yeddi gözəl “ poemasından “Fitnənin öküzü qaldırması" səhnəsinə illüstrasiya

Rəssam: Oqtay Sadıqzadə. Azərbaycan, 1960-cı il. Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi.

Nizami Gəncəvinin "Leyli və Məcnun" poemasına illüstrasiya

Rəssam: Altay Hacıyev. Azərbaycan, 1991-ci il. Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi.

Nizami Gəncəvinin "Leyli və Məcnun " poemasına illüstrasiya

Rəssam: Altay Hacıyev. Azərbaycan, 1991-ci il. Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi.

“Makedoniyalı İsgəndər Sokratla söhbət edir”. Nizami Gəncəvinin "İsgəndərnamə" poemasına illüstrasiya

Rəssam: Qəzənfər Xalıqov. Azərbaycan, 19940-cı il. Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi.

Nizami Gəncəvinin "Xosrov və Şirin" poemasına illüstrasiya

Rəssam:Qəzənfər Xalıqov. Azərbaycan, 1940-cı il. Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi.

“Sultan Səncər və qarı”. Nizami Gəncəvinin "Sirlər xəzinəsi" poemasına illüstrasiya

Rəssam: Kazım Kazımzadə. Azərbaycan, 1986-cı il. Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi.

“Şapur Şirinə Xosrovun portretini göstərir”. Nizami Gəncəvinin "Xosrov və Şirin" poemasına illüstrasiya

Rəssam: Mikayıl Abdullayev. Azərbaycan, 1970-80-ci illər. Azərbaycan Milli İncəsənət Muzey.

Portret – plakat “Nizami Gəncəvi”

Rəssam: Elmira Şahtaxtinskaya. Azərbaycan, 1982-ci il. Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi.

Nizami Gəncəvinin “Hər gecəm oldu kədər, qüssə, fəlakət sənsiz" qəzəlinə illüstrasiya

Rəssam: Yusif Hüseynov. Azərbaycan, XX əsrin II yarısı. Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi.

Portret-xalça “Nizami Gəncəvi”

Rəssam: Kamil Əliyev. Azərbaycan, 1980-ci il. Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi.

Qara Qarayevin “Yeddi gözəl” baletinə çəkilmiş dekorasiya eskizi

Rəssam: Toğrul Nərimanbəyov. Azərbaycan, 1979-cu il. Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyi.