AZƏRBAYCAN MUZEYLƏRİ

close

Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyi

Reytinq /5

Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyi 1934 – cü ildə yaradılmışdır. Bu günədək fondunda 137.000 – dən artıq eksponat toplanıb. Muzeydə Azərbaycan peşəkar teatrının yarandığı tarixdən bu günə kimi müxtəlif janrlarda ilk teatr tamaşalarının proqram və afişaları, əlyazmalar, rol dəftərləri, rejissor eksplikasiyaları, memorial əşyalar, müxtəlif tamaşaların foto və neqativləri, sənətkarlara aid səs yazıları, səhnə əsərlərinə çəkilmiş geyim və dekorasiya eskizləri, səhnə tərtibatlarını əks etdirən maketlər, obrazlara tikilmiş kostyumlar,rekvizitlər qorunur və nümayiş etdirilir. Bu materialların böyük əksəriyyəti orijinaldır.

Əsas fond arxiv-memuar, foto-neqativ və eskiz-maket kolleksiyaaları üzrə bölünüb . Bundan əlavə muzeydə elmi-kütləvi iş və fonoteka şöbələri, kitabxana, foto-laboratoriya fəaliyyət göstərir.

Muzeyin ekspozisiyası teatr mədəniyyətimizi görükdürən materialları əks etdirir. Burada Azərbaycan peşəkar teatrının yaranma tarixindən - 1873- cü ildən başlayaraq milli teatrın təşəkkül dövrü, inkişafı, professionallaşması ilə bağlı tam təəssürat yaranır.

Respublikanın aparıcı mədəniyyət ocaqlarından olan muzeydə müntəzəm olaraq teatr tarixi, korifey sənətkarların həyat və yaradıcılığı ilə bağlı xatirə gecələri keçirilir, mühazirə saatları və ustad dərsləri  təşkil olunur, səyyar yubiley sərgiləri hazırlanır. Muzey fondu səhnə sənətimizə dair materiallarla daim zənginləşdirilir . Bu materiallardan mütəmadi olaraq tədqiqatçı alimlər, tələbələr və media nümayənləri bir mənbə kimi istifadə edirlər.    

Muzey 2004 – cü ildə “ Teatr sənəti tarixinin toplanması,  qorunması və mühafizəsindəki xidmətlərinə görə” Teatr Xadimləri İttifaqı tərəfindən “ Qızıl Dərviş” mükafatına layiq görülmüşdür.

2011-ci ildən muzeyin 3D texnoligiyası əsasında hazırlanmış veb saytı fəaliyyət göstərir.

(+994 12) 493-40-98

(+994 12) 493-17-54

(II – VII) 10:00 – 18:00

Ünvan

Bakı, Neftçilər prospekti 123а

Tədbirlər