AZƏRBAYCAN MUZEYLƏRİ

close

Mir Cəlal Paşayevin Ev-Muzeyi

Reytinq /5

Mir Cəlal Paşayevin Ev Muzeyi görkəmli ədibin 100 illiyi ərəfəsində, 2007-ci il sentyabrın 29-da açılmışdır. 

Görkəmli nasir, ədəbiyyatşünas alim və pedaqoq M.C.Paşayev müasir Azərbaycan ədəbiyyatının əsasını qoyanlardan biri olmuşdur.

Muzeydə nümayiş etdirilən eksponatlar M.C.Paşayevin əsərlərindən, sənədlərdən, həyat və fəaliyyətini əks etdirən müxtəlif fotoşəkillərdən ibarətdir. Nümayiş olunan eksponatlar atlar içərisində ədibin şəxsi pasportu, orden və medalları xüsusilə diqqəti cəlb edir. Hal-hazırda muzeydə eksponatların sayı 350-dən çoxdur.

(+994 22) 254-94-22

(II – VII) 10:00 – 18:00

Ünvan

Gəncə, Bayan küçəsi 83

Tədbirlər