AZƏRBAYCAN MUZEYLƏRİ

close

Üzeyir Hacıbəyovun Ev-Muzeyi

Reytinq /5

Muzey 1975-ci ildə Azərbaycan SSR Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılıb. Bəstəkar bu evdə 1915-1942-ci illərdə yaşayırdı. Muzey 4 otaqdan, şüşə salondan, kinoteatrdan və sərgi salonundan ibarətdir. Muzeydəki ekspozisiyalar bəstəkarın həyat və yaradıcılığını, habelə bəstəkarın şəxsi əşyalarını nümayiş etdirir. Bu evdə hər şey Üzeyir bəyin zamanında olduğu kimi saxlanılır. Üzərində gümüş qablar, samovar, mis qablar, qrammofon, radioqəbuledici, dostlarının hədiyyələri və s. ilə birlikdə bəstəkarın yemək masası olduğu kimi saxlanılır. Üzeyir Hacıbəyovun masası ilə birlikdə masadakı bütün əşyalar da saxlanılır. Stolda ona məxsus bütün əşyalar - saat, eynək, hətta "Azərbaycan" simfonik şeirinin yarımçıq hissəsi hələ də masasının üstündədir. Ekspozisiya Hacıbəyovun bütün Yaxın Şərqdə ilk opera hesab edilən "Leyli və Məcnun"dan tutmuş klassik "Koroğlu" ya qədər  olan musiqi səhnələrindən bəhs edir.

Virtual sərqi

 

(+994 12) 594-88-30

(+994 12) 595 25 34

(II – VII) 10:00 – 18:00

Ünvan

Bakı, Ş. Əzizbəyov küçəsi 67/69

Tədbirlər