AZƏRBAYCAN MUZEYLƏRİ

close

Nadir eksponatlar

Tikmə. Divar bəzəy

Azərbaycan. Qarabağ. XIX əsrin əvvəli Atlas parça, güləbətin tikmə; 115x168 sm

Dərviş

Mirzə Qədim Irəvani (1825-1875). XIX əsr. Şüşə, yağlı boya.

Sagana

Sinə daşı. Bakı. XIV əsr. Daş, oyma; 160x47x37sm

Qəbirüstü daş

Şamaxı . XVII əsr Daş, oyma; 88x50x12sm