AZƏRBAYCAN MUZEYLƏRİ

close

Nadir eksponatlar

Miniatür "Şənlik səhnəsi"

Naməlum rəssam. Azərbaycan. Təbriz. Əbdurrəhman Caminin "Yusif və Züleyxa"poemasından. XVII əsrin II yarısı Karton, tempera 16 x 10

At formalı məzar daşı

At formalı məzar daşı. Azərbaycan. Laçın. XVI əsr. Daş, oyma.

Bayıl qəsri

Frizin bir hissəsi Azərbaycan . Bakı . XIII əsr Daş, oyma; 72x44,5x 16,5sm

Quş fiqurları

Azərbaycan. E.ə.III minillik Tunc, tökmə. 1) h -4sm. 2) h -4,5sm 3) h -5sm