AZƏRBAYCAN MUZEYLƏRİ

close

Nadir eksponatlar

"Bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin portreti". 1958

Məmmədov Tokay Həbib oğlu (1927-2018). Tunc, tökmə

Büt

Azərbaycan. Şəki E.ə. III–I əsrlər Gil, yapma h-22

Şəddə

Qarabağ. Ləmbəran. XVIII əsr. Yun, xovsuz toxunma.

Qab

Azərbaycan, Göygöl rayonu. E.ə. II minillik. Gil, ağ boya, naxış.