AZƏRBAYCAN MUZEYLƏRİ

close

Nadir eksponatlar

At formalı məzar daşı

At formalı məzar daşı. Azərbaycan. Laçın. XVI əsr. Daş, oyma.

Tikmə

Tikmə . Şirvan. Azərbaycan. XVIII əsr. Yun, ipək. Saya tikmə. 80 x83 sm.

Bayıl qəsri

Frizin bir hissəsi Azərbaycan . Bakı . XIII əsr Daş, oyma; 72x44,5x 16,5sm

Quş fiqurları

Azərbaycan. E.ə.III minillik Tunc, tökmə. 1) h -4sm. 2) h -4,5sm 3) h -5sm