AZƏRBAYCAN MUZEYLƏRİ

close

Nadir eksponatlar

"Mənzərə. Şuşa". 1983

Xanlarov Kamil Əliabbas oğlu (1915-1996). Kətan, yağlı boya.

"Yuxarı Daşaltı". 1957

Bəhlulzadə Səttar Bəhlul oğlu (1909-1974). Kətan, yağlı boya.

Aşıq Рəri. "Qadın aşıqlar və Azərbaycanın şairləri" kitabına illüstrasiya. 1974

Rəhmanzadə Maral Yusif qızı (1916-2008). Kağız, linoqravüra.

Dolça

Füzuli rayonu (Əbdürrəhmanlı kəndi), Azərbaycan. E.ə. II minillik. Gil, oyma