AZƏRBAYCAN MUZEYLƏRİ

close

Nadir eksponatlar

Süjetli xalça "Rüstəm və Söhrab"

Qarabağ, Azərbaycan. 1911. Yun, xovlu toxunma

Xalça "Çələbi"

Qarabağ, Azərbaycan. XIX əsr. Yun, xovlu toxunma

"Arxalıq üst geyimi"

Qarabağ, Azərbaycan. XIX əsr. Xara parça, əl tikişi

“Uzun ətəkli qadın tumanı”

Qarabağ, Azərbaycan. XIX əsr. Xara parça, zərbafta, əl tikişi