AZƏRBAYCAN MUZEYLƏRİ

close

Nadir eksponatlar

Büt

Azərbaycan. Şəki E.ə. III–I əsrlər Gil, yapma h-22

Şəddə

Qarabağ. Ləmbəran. XVIII əsr. Yun, xovsuz toxunma.

Qab

Azərbaycan, Göygöl rayonu. E.ə. II minillik. Gil, ağ boya, naxış.

Miniatür "Şənlik səhnəsi"

Naməlum rəssam. Azərbaycan. Təbriz. Əbdurrəhman Caminin "Yusif və Züleyxa"poemasından. XVII əsrin II yarısı Karton, tempera 16 x 10