AZƏRBAYCAN MUZEYLƏRİ

close

Milli musiqi günü

Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi Üzeyir Həcibəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası ilə birgə tədbir keçirəcəkdir.