AZƏRBAYCAN MUZEYLƏRİ

close

"Muzey eksponatının hekayəsini sən danış: Nizami Gəncəvi" adlı müsabiqə

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 5 yanvar 2021-ci ildə imzaladığı Sərəncama əsasən  2021-ci ilin “Nizami İli” elan edilməsi və dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, dahi Azərbaycan mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyi münasibətilə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi şairin həyat və yaradıcılığının əks olunduğu sənət nümunələrinin ən yaxşı hekayəsi ilə bağlı müsabiqə elan edir.    

Sənətkarlar bütün tarixi dövrlərdə öz yaratdıqları sənət əsərlərinin üzərində Nizami Gəncəvinin poemalarından misralar və ya süjetlər həkk etmişlər. Məhz bu səbəbdəndir ki, ölkəmizdə, o cümlədən dünya muzeylərində Nizami Gəncəvi yaradıcılığını, xüsusilə “Xəmsə” motivlərini əks etdirən nadir eksponatlar qorunur.

Müsabiqənin təşkilində əsas məqsəd daim insanları əxlaqi kamilliyə çağıran, yüksək mənəvi keyfiyyətlər aşılayan və maarifləndirici xüsusiyyətləri özündə əks etdirən Nizami Gəncəvinin yaradıcılığını, o cümlədən “Xəmsə” motivli nadir eksponatların təbliği, muzey sahəsində cəmiyyətin yaradıcılıq fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi, istedadlı müəlliflərin aşkara çıxarılması, həmçinin mədəniyyətimizə marağın artırılması və yeni fikirlərin toplamasından ibarətdir.

Müsabiqədə 14 eksponat təqdim edilir. İştirakçı eksponatlardan birini seçərək ona həsr olunmuş yeni hekayə yazmalıdır. Təqdim olunan eksponatlar arasında seçim etmək sərbəstdir.

Müsabiqə şərtləri

Süjetli xalça “Leyli və Məcnun”

Azərbaycan. Hicri 1033-cu il/1896-cı il. Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi.

“Bəhram yeddi gözəlin portretlərinə baxır”. Nizami Gəncəvinin "Yeddi gözəl" poemasına illüstrasiya

Azərbaycan, 1979-80-cı illər. Rəssam: Mikayıl Abdullayev. Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi.

Nizami Gəncəvinin "Yeddi gözəl" poemasına illüstrasiya

Rəssam: Əzim Əzimzadə. Azərbaycan, 1934-cü il. Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi.

Nizami Gəncəvinin "Yeddi gözəl “ poemasından “Fitnənin öküzü qaldırması" səhnəsinə illüstrasiya

Rəssam: Oqtay Sadıqzadə. Azərbaycan, 1960-cı il. Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi.

Nizami Gəncəvinin "Leyli və Məcnun" poemasına illüstrasiya

Rəssam: Altay Hacıyev. Azərbaycan, 1991-ci il. Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi.

Nizami Gəncəvinin "Leyli və Məcnun " poemasına illüstrasiya

Rəssam: Altay Hacıyev. Azərbaycan, 1991-ci il. Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi.

“Makedoniyalı İsgəndər Sokratla söhbət edir”. Nizami Gəncəvinin "İsgəndərnamə" poemasına illüstrasiya

Rəssam: Qəzənfər Xalıqov. Azərbaycan, 19940-cı il. Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi.

Nizami Gəncəvinin "Xosrov və Şirin" poemasına illüstrasiya

Rəssam:Qəzənfər Xalıqov. Azərbaycan, 1940-cı il. Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi.

“Sultan Səncər və qarı”. Nizami Gəncəvinin "Sirlər xəzinəsi" poemasına illüstrasiya

Rəssam: Kazım Kazımzadə. Azərbaycan, 1986-cı il. Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi.

“Şapur Şirinə Xosrovun portretini göstərir”. Nizami Gəncəvinin "Xosrov və Şirin" poemasına illüstrasiya

Rəssam: Mikayıl Abdullayev. Azərbaycan, 1970-80-ci illər. Azərbaycan Milli İncəsənət Muzey.

Portret – plakat “Nizami Gəncəvi”

Rəssam: Elmira Şahtaxtinskaya. Azərbaycan, 1982-ci il. Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi.

Nizami Gəncəvinin “Hər gecəm oldu kədər, qüssə, fəlakət sənsiz" qəzəlinə illüstrasiya

Rəssam: Yusif Hüseynov. Azərbaycan, XX əsrin II yarısı. Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi.

Portret-xalça “Nizami Gəncəvi”

Rəssam: Kamil Əliyev. Azərbaycan, 1980-ci il. Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi.

Qara Qarayevin “Yeddi gözəl” baletinə çəkilmiş dekorasiya eskizi

Rəssam: Toğrul Nərimanbəyov. Azərbaycan, 1979-cu il. Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyi.